SolBanner
  GÖRSELLER |  ÜRÜNLER |  DÜKKAN |  HABERLER
   
 
Pasif Katman

Pasif katman teknolojisi 1845 yılında Paris'teki Fransız bilimadamı J.J. Ebelmann "Sol-Jel" işlemini keşfetmesiyle başlar. Bunun daha basit anlamı "silis içeren bir sıvı manipüle edilerek cam yaratılabilir", ve bu çağımız için ilginç teorik bir keşifti.

Daha sonra Almanlar 1939 yılında 20 yıllık bir çalışma sonrasında nesneleri SiO₂ = Silisiumdioksit (Sıvı Cam) ile kaplamayı başardılar. Ancak bu uygulama hala çok karmaşık ve pahalı idi. Bu yüzyılın başından itibaren " Sıvı Cam" katmanları pazara sunulmak için hazır hale geldi.

Bu katmanların amacı görünmez bir tabaka oluşturarak neredeyse her yüzeyi korumak ve farklı özellikler geliştirmektir. Pasif katman nano teknolojisinin lider ülkesi Almanya artık üçüncü nesil "Sıvı Cam" ürünlerini (A.L.G.T. = Advanced Liquid Glass Technologi) geliştirmiş bulunmakta. Almanya’daki partnerimizin bizimle birlikte 40 dünya ülkesi ile çalışması bize olağanüstü bir tecrübeden faydalanmamızı sağlamaktadır.

Pasif Koruma   Mikroskopik yüzey görünüm  Pasif Koruma

SiO2-Kataloğu

ALGT-Kataloğu