SolBanner
  GÖRSELLER |  ÜRÜNLER |  DÜKKAN |  HABERLER
   
 
Aktif Katman

"Fotokataliz", ışık enerjisi ile çalışan aktif katman teknolojisi ilk defa 1967 yılında Japonya'da Prof. Fujishima tarafından tesadüfen keşfedildi.
Fotokatalizin keşfi sonraki yıllarda Avrupa'da çeşitli bilim dergilerinde yayınlandı.

Seksenli yıllarda bu teknolojinin başka özellikleri tespit edildi ve 1992' den itibaren Japonya'da geniş çapta sanayide kullanılmaya başlandı.
1994 yılında suda çözülünen fotokatalitik Titaniumdioksit ilk defa Dr. Ichinose tarafından elde edildi.

Bu buluş sayesinde aktif katman nano teknolojisi sanayi dışında her alanda kullanılabilir hale geldi.
Uygulama sonrası yüzeyde oluşan bu katman ışık gücü ile kendini temizleyen, mikrop ve bakterileri öldüren ve havadaki kötü kokuları ve maddeleri yok eden özellikler kazanmaktadır.

Titanyum-Kataloğu