TEKNOLOJİMİZ HAKKINDA....
 
SolBanner
  GÖRSELLER |  ÜRÜNLER |  DÜKKAN |  HABERLER
 
TEKNOLOJİMİZ HAKKINDA....MİSYONUMUZ << Geri

Birçok gelişmiş ülkelerde „Nano Teknoloji‟ farklı yönlerde üretim ve araştırmalar için uygun zeminler bulmaktadır.
Doğal olarak her ülkenin ulaştığı seviye aynı değil, dolayısıyla kalite ve başarı oranları doğrultusunda her ülkeden varılan noktalar aynı olmadığı gibi ticari yönleri açısından ülkeler, çok fazla pazarda yer almak arzusuyla ürünlerin kaliteleri tartışma konusu olmuştur.
Bu nedenle herhangi ülke, marka veya nano teknolojisinin baz aldığı tek bir hammaddeye sabitlenmeden, mevcut en iyi ürünlerden bir yelpaze oluşturma arzusundayız.

Bu nedenle yapacağımız çalışma, bilimsel çalışmalara paralel ve ciddiyetle yürütülmesi gereken çalışmalar olarak algılanmalıdır ve pazara bu şekilde yanısıtılmalıdır. Ürün ve doğru uygulamalar esas alınanarak, „Nano Teknolojisi‟‟nin özellikleri doğru ifadelerle hedef birey, kurum ve kuruluşları iletilmesi gerekmektedir.

„Nano Teknolojisi‟, gelişmeye açık ve birkaç yıl içerisinde en cazip sektörlerden biri olduğunu zaman içerisinde herkes fark edecektir.
Şirketin misyonu ve felsefesi sadece mevcut teknolojiyi kişi ve kuruluşlara ulaştırmayı sağlamak değildir; yeni araştırma ve deneylerle sektörün gelişimine katkıda bulunacak çalışmaların da içerisinde de yer almaktır.

Güzel bir örnekle, Yapı sektöründe ürünler arasında yapıyı öncelikli koruması gereken özelliklerin yanında kirlenmiş havayı temas sonrası temizleyip tekrar atmosfere temiz oksijen yayan ve sadece uygulanan alanları kapsayan bir etkileşim -değişim olarak, çevresel de ciddi etkileşimlere neden olan olaylar zincirini iyi kavramak gerek.

Böylece yeşil alanların ihmal edildiği, şehir planlamalardaki yanlışların etkisi olumlu yönünde etkileme şansı mevcut ise bu doğru bir işletme politikasıyla doğru yerlerde uygulanması bir şans ve jest değil, aksine ciddi bir gereksinim olduğunu gösterebilmektedir.
Bu teknolojiyle sağlanan ürün ve uygulama şekilleri doğru bir sistematiğe oturtulduğunda sonsuz gereksinimlere hizmet eden bir sektör olduğunu herkes kavrayacaktır.

Bu dinamizm de belki sektörü daha uzun soluklu ve gelişmeye sürekli açık ve heyecanın kaybolmayacağı bir sektör olarak diri tutacaktır.
Böylece bir çok işletmenin gelecek kaygısıyla hareket etmesini sağlayan olumsuz düşüncelerin yerini daha olumlu düşünceler alacaktır.

Saygılarımla.

Yavuz Melek / MD
Eikin Akıllı Yüzey Koruma